Защото по благодат сте спасени чрез вяра,

и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.

Ефесяни 2:8-9

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ,

и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.

Римляни 10:9

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син,

за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 3:16

Реклами